Baza incydentów

Gfi EAST > Sektory > Finanse > Baza incydentów

Pozyskiwanie cennych informacji

Współpraca z klientami to także pozyskiwanie informacji o nich. Efektywne wykorzystanie tych informacji wymaga narzędzia, które pozwoli na klasyfikację informacji, budowanie relacji pomiędzy poszczególnymi wpisami,dokumentowanie źródła pochodzenia informacji oraz ich szybka analiza. Taka baza to często informacje poufne, dlatego ważne jest precyzyjne określanie dostępu do poszczególnych rodzajów danych.

System AntiFraud Hub posiada dedykowany moduł do zarządzania informacją o klientach i pracownikach, który łączy wszystkie te cechy i pozwala na ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Funkcjonalność

  • Zarządzanie danymi podmiotów
  • Czarne i białe listy “ad-hoc”, np. rachunki zaufane, dokumenty zastrzeżone, podmioty podwyższonego ryzyka
  • Zarządzanie danymi geolokacyjnymi
  • Zarządzanie kategoriami informacji
  • Zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych rodzajów informacji
  • Fuzzy matching w wyszukiwaniu

Wspiera procesy

  • Zarządzanie informacją negatywną
  • Analiza antyfraudowa transakcji i wniosków kredytowych
  • Procesy decyzyjne
  • Analityka śledcza

ZAPYTAJ EKSPERTA

Dariusz Wojtas

Z branżą IT związany jestem od ponad 15 lat z ukierunkowaniem na tworzenie oprogramowania. Specjalizuje się w zarządzaniu produktem, zapobieganiu wyłudzeniom i cybersecurity. Odpowiedzialny jestem za R&D platform AntiFraud Hub oraz kdprevent. Technologia jest moją pasją, ukończyłem Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, ponadto studia podyplomowe z zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Francuski Instytut Zarządzania, studia MBA.