Compliance

Gfi EAST > Sektory > Finanse > Compliance

Monitorowanie i szybkie reagowanie

W firmach sektora finansowego Compliance jest ważnym obszarem działalności zapewniającym zgodność z regulacjami prawnymi. Odpowiedzialny za nie, Compliance officer, podlega bezpośrednio Zarządowi, co reguluje odpowiednia ustawa.

Przy wzroście ilości transakcji, klientów i źródeł danych przybywa obowiązków związanych z regulacjami, a tym samym zachodzi potrzeba używania odpowiednich narzędzi do monitorowania, szybkiego reagowania oraz raportowania.

Wszystkie te elementy zapewnia platforma  kdprevent™, nasze sztandarowe rozwiązanie, która  ma na celu zapewnienie zgodności i kontrolę procesów, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów. Nasza firma stale udoskonala platformę aby dostosofać ją do najnowszych osiągnięć rynkowych i regulacyjnych. W związku z tym rozwiązanie to spełnia europejskie, krajowe i międzynarodowe wymagania ustawowe, łącząc jednocześnie metody analizy danych z wiedzą ekspertów ds. zgodności.

Funkcjonalności

  • Monitorowanie ryzyka
  • Alerty z obsługą workflow i hierarchii
  • Elastyczny w konfiguracji i integracji danych
  • Precyzyjne zarządzanie uprawnieniami
  • Raportowanie

Wspiera procesy

  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Monitorowanie transakcji
  • Onboarding dla klientów i pracowników
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Przeciwdziałanie korupcji i wyłudzeniom finansowym

ZAPYTAJ EKSPERTA

Marzena Janicka

Od lat wspieram Klientów z branży finansowej oferując profesjonalne usługi IT związane z budową dedykowanych aplikacji biznesowych, systemów analitycznych oraz zarządzania informacją. Koncentruję się na wsparciu procesów zgodności, w tym procesy AML, antyfraudowe oraz zgodność w procesach wewnętrznych oraz finansowych.