Zapobieganie finansowaniu terroryzmu

Gfi EAST > Sektory > Finanse > Zapobieganie finansowaniu terroryzmu

Systemy w walce z terroryzmem

Kolejne dyrektywy AML Unii Europejskiej poszerzają zakres czynności związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz poszerzają listę instytucji obowiązanych do ich przestrzegania.

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza m.in. banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), lombardy, podmioty świadczące usługi i pośredniczące w zakresie wymiany walut wirtualnych, pośredników nieruchomości, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną – przyjmujące płatność w gotówce o wartości min. 10 000 euro.

Funkcjonalności

  • Analiza transakcji i ich wstrzymywanie
  • Ocena ryzyka współpracy z określonymi klientami
  • Weryfikacja na listach sankcyjnych
  • Obsługa alertów

Wspiera procesy

  • Monitoring transakcji
  • Weryfikacja kontrahentów
  • Procesy compliance

ZAPYTAJ EKSPERTA

Dariusz Wojtas

Z branżą IT związany jestem od ponad 15 lat z ukierunkowaniem na tworzenie oprogramowania. Specjalizuje się w zarządzaniu produktem, zapobieganiu wyłudzeniom i cybersecurity. Odpowiedzialny jestem za R&D platform AntiFraud Hub oraz kdprevent. Technologia jest moją pasją, ukończyłem Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, ponadto studia podyplomowe z zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Francuski Instytut Zarządzania, studia MBA.